Hva gjør vi?

Vi i Ropet Om Hjelp jobber for å gi nødhjelp til barn og voksne i flyktningleirer i Nord-Irak og fattige i Polen. Vi samler inn klær, sko, leker, møbler og medisinsk utstyr som vi sender til feltsykehus og flyktningleirer i de krigsherjede områdene

Hvordan kan du bidra?
Innsamling av klær

Vi samler inn

Vi samler inn klær, sko, møbler, leker og sykehusutstyr fra alle som ønsker å gi. I dag mottar vi ting fra Røde Kors, Ullevål Sykehus og privatpersoner

Tre trailere som har kommet over Tyrkiagrensen

Vi sender containeren

Den fullastede containeren sendes fra vårt lager i Ørje. Den fraktes videre med båt til Mersini Tyrkia, hvor innholdet blir lastet om på lastebiler. Tingene kjøres deretter videre inn til byen Duhok i Nord-Irak, og oppbevares på et lager vi har fått av kurdiske helsemyndigheter.

Mann deler ut klær til barn i Irak

Hjelpen kommer fram 

Innholdet i containeren blir distribuert til sykehus og flyktningleirer i områdene rundt Duhok og Mosul.

Når hjelpen kommer fram!

Vi blir møtt med stor glede, entusiasme og takknemlighet hver gang vi kommer med forsyninger til flyktningleirene. Det som kanskje ikke betyr så mye for oss, kan utgjøre en forskjell mellom liv og død for disse menneskene. 

Spre vårt budskap ved å trykke "liker" og del våre videoer